زیناکس
برند زیناکس

همزمان با گسترش تقلید و تقلب در بازار مته، گروه صنعتی برند ولف تصمیم به ایجاد یک برند اقتصادی جدید بنام زیناکس ZINAX نمود که هدف آن ارائه کالاهای اقتصادی با کیفیت جنرال و سطحی بسیار بالاتر از کالاهای تقلبی موجود در بازار اما با قیمت بسیار ارزان به بازار ابزار می باشد.

دیدگاه اصلی برند ولف در طی دو دهه ی گذشته و همینطور دیدگاه آینده بطور قاطع مبارزه با تقلید و تقلب بوده و براساس خط مشی حاج داود حیرانی دیزجی دفاع از حقوق مصرف کننده در رأس اهداف این گروه صنعتی می باشد. انشاءالله خداوند ما را توفیق روز افزون در این راه دهد.