حاج داود دیزجی (موسس و مدیرکل گروه صنعتی برند ولف)

سعید دیزجی (مدیریت فروشگاه دوم گروه صنعتی ولف و مدیر مسئول برند کراسمن)

امیر توکلی (مسئول امور داخلی فروشگاه)

خانم شکوری(مسئول امور حسابداری و صدای مشتریان)

علی درویشی (مسئول پشتیبانی و تامین کالا فروشگاه)